Schéma tréninku

   Schéma tréninku

   Výukový proces v naší akademii je plně v souladu s metodickými standarty PGA Česká Republika a je veden výhradně profesionálními golfovými  trenéry. Hlavním cílem našich tréninků je vyučovat golf jako hru, která mladé naděje přitáhne a odnesou si z každého tréninku pozitivní zážitky. V průběhu tréninků se důsledně řídíme didaktickými zásadami a tomu odpovídá i skladba skupin, kdy primárním kritériem je výkonnost a sekundárním věk. Vnímáme, že je velmi důležité dbát na všestranný rozvoj dětí a mládeže, i proto v rámci našich tréninků přijdou ke slovu i jiné sporty a odvislé aktivity, které mají pozitivní transfer na golf. Průběžně se snažíme reagovat na progres jednotlivých hráčů a přerozdělovat je v rámci tréninkových skupin, tak aby byl zachován jejich dlouhodbý sportovní růst. Naším tréninkovým procesem prošlo již mnoho skvělých hráčů, kteří se od prvního kontaktu s golfem postupně propracovali až do národní reprezentace. Ne vždy je to jen o skvělých sportovních výkonech, golf je především zábava a celoživotní filosofie. Proto se snažíme děti vychovat i k dodržování pravidel, etikety a správnému vystupování v našem golfovém klubu. Rádi pracujeme s každým, kdo se chce učit nové věci, rádi Vás a Vaše děti zasvětíme do tajů našeho krásného sportu.

   Vzorový trénink:

   0 – 10 min Rozcvičení – aktivní, statická část
   10 – 15 min Sportovní hra
   15 – 25 min Představení hlavního tématu lekce – vysvětlení, ukázka
   25 – 50 min Praktický nácvik s korekcí od trenéra
   50 – 60 min Rozvoj dovednosti
   60 – 80 min Přenos do herní praxe – soutěž
   80 – 85 min Shrnutí a zadání ůkolu do příštího tréninku