Aktuální informace k tréninkům - Waystone

   Aktuální informace k tréninkům

   Podzimní tréninky 2021

   Tréninky jsou otevřeny pro děti a mládež od 4 do 18 let !!!

   Podzimní tréninky probíhají v termínu : od 6.9 -> do 29.10. ( 8 lekcí )

   Cena:
   2000 Kč / dítě – 1 hodina týdně
   3000 kč / dítě – 1,5 hodiny týdně

   !!! členský příspěvek za celý podzimní cyklus najednou do 25.9. 2021 !!!

   Cena zahrnuje:

   • Služby trenéra – v naší akademii vedou tréninky pouze profesionální golfový trenéři !!
   • Míče a hole pro trénink
   • Vstupy na cvičné plochy, akademii Par 3 a mistrovské hřiště
   • Kondiční tréninky

   Časy tréninků:

   • Trénujeme každý všední den od 15:00 do 19:00 !

   Tréninkové plochy:

   • Greensgate golf and leisure resort Dýšina, Horomyslická 1, 330 02, Dýšina
   • 1. Slovanský golfový club, Na Vyhlídce 242, 326 00, Plzeň – Lobzy

   Složení tréninkových skupin:

   Děti jsou rozděleny do tréninkových skupin na základě dohody s jednotlivými trenéry, primárním kritéri-em zařazení je výkonnost a věk !! Nově příchozí děti jsou vždy přiřazeni hlavním trenérem akademie do vhodné skupiny, dle věku a časových možností !
   Minimální počet dětí ve skupině jsou 4 a maximální počet je 6 !

   Formulář zdravotní prohlídky + přihláška:

   Je vyžádáno a obdržíte od trenéra na prvním tréninku veškeré informace.

   Platba příspěvku:
   VÝHRADNĚ na účet : 5423719001/2700 ,vs – rč, do zprávy pro příjemce – jméno dítěte

   Všechny další informace naleznete na : www.rgapk.cz , nebo u jednotlivých trenérů !

   Hlavní trenér akademie: Jan Mergl – jan.mergl@rgapk.cz, tel. : 602 132 755