Program podpory talentů - Waystone

   Program podpory talentů

   Regionální golfová akademie podporuje své nejtalentovanější členy v jejich individuální golfové kariéře. Individuální podpora vybranných hráčů je jednou z hlavních vizí a cílů RGA. Samozřejmě to lze vnímat i jako benefit, který je velmi žádoucím podpůrným prvkem v kariéře každého sportovce. Děti jsou do programu vybrány na základě jasně stanovených vyýkonnostních kritérií. V rámci zařazení jsou hráči rozděleni do tří výkonnostních kategorií – Potential, Performance a Elite. Každá skupina má vlastní úroveň podpory. Složení skupin se mění vždy s půlroční periodou. Příslušnost ke skupině nepodmiňuje možnost startovat za reprezentační družstva RGA.

   Popis skupin :

   Potential – primárně mladší nebo kratší dobu hrající děti s výrazným potenciálem růstu

   Performance – starší děti pravidelně hrající turnaje národní úrovně a reprezentující akademii v mládežnických družstvech

   Elite – nejlepší členové akademie, většinou reprezentanti ČR ve svých věkových kategoriích, účastní se pravidelně mezinárodních soutěží

   Popis podpory :

   Podpora pro hráče je rozdělena mezi pevnou složku a pohyblivou, která je odvozena od aktuální výkonnosti a dosažených výsledků.

   Podpora je hráčům poskytnuta na :

   • individuální trénink s osobním trenérem
   • skupinový trénink s trenérem
   • kondiční trénink
   • tréninkové míče
   • účast na přípravných kempech
   • materiální vybavení ( hole, míče, bag, oblečení )
   • příspěvek na individuální turnaje
   • roční hrací karty v Greensgate golf and leisure resort

   Kritérium zařazení :

   • dosažené výsledky ve sledovaném období na oficiálních akcích ČGF nebo EGA, výkonnostní kritérium – žebříček ČR v danné kategorii
   • doporučení osobního trenéra a potvrzení hlavního trenéra akademie
   • příkladné chování a vystupování
   • vzorná práce s aplikací golf
   • výborná docházka a účast na akcích akademie