Vize a cíle akademie

   Vize a cíle akademie

   Základním kamen dlouhodobé vize naší akademie je vytvoření široké základny hráčů golfu s následným výběrem sportovních talentů. Talentovaným hráčů jsme připraveni nabídnout nadstandartní podmínky podpory v individuální kariéře. Akademie si klade za cíl rozvíjet hráče ve všech aspektech golfu, tedy technice, pravidlech a etiketě. Nezbytnou součástí našeho programu jsou kondiční tréninky  a dále pak konzultace s externími odborníky na téma výživa, psychologie a regenerace. Naší snahou a cílem je hráče rozvíjet dlouhodobě, proto připravujeme krátké teoretické semináře, letní kempy, vlastní sérii turnajů a pravidelné tréninky pro všechny naše členy.

   Metodické zajištění:

   Akademie je metodicky zajištěna plně v souladu se standarty Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu ( PGA of Czech Reublic ). Tyto standarty jsou celoevropsky uznány na nejvyšší možné úrovni vzdělávacích systémů jednotlivých zemí. Výraznou měrou akademie kooperuje i s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

   Cíle činnosti akademie:

   • Osvěta golfu, jako fantastické volnočasové aktivity pro širokou veřejnost
   • Podpora výkonnostního růstu členů akademie
   • Akvizice nových hráčů golfu a navýšení členské základny
   • Prezentace golfu pro mateřské, základní a střední školy
   • Prevence proti kriminalitě, drogám a pasivnímu způsobu trávení volného času mládeže

   Náplň činnosti akademie:

   • pravidelné golfové tréninky a tréninky sportovní všestrannosti
   • dny otevřených dveří pro veřejnost
   • dny otevřených dveří pro mateřské, základní a střední školy
   • letní příměstské kempy
   • turnaje pro hráče všech věkových kategorií
   • reprezentace akademie v soutěžích družstev mládeže