Dýšinský Pulec - Waystone

   Dýšinský Pulec

   RGA 2023

   Termíny:

   1. kolo – neděle 23. dubna 2023
   2. kolo – neděle 14. května 2023
   3. kolo – neděle 11. června 2023
   4. kolo – neděle 16. září 2023
   5. kolo – sobota 8. října 2023 – FINÁLE

   Startovné: 

   • 400Kč / turnaj / dítě ( člen RGA )

    

   KATEGORIE: Akademie  
   1. jednotná do 18 ti let bez HCP červená a žlutá odpaliště brutto na rány
       Hřiště  
   2. do 10 let s HCP (2013 a mladší) červená odpaliště stableford netto
   3. 11 – 12 let s HCP (rok nar. 2011, 2012) červená odpaliště stableford netto
   4. 13 – 14 let s HCP (rok nar. 2009, 2010) červená a žlutá odpaliště stableford netto
   5. 15 – 18 let s HCP* (rok nar. 2008 – 2005) červená a žlutá odpaliště stableford netto
     * Nová zvláštní kategorie – nezúčastní se celoročního hodnocení

    

    

   Propozice

   PODMÍNKY ÚČASTI

   • přihlašování osobně na recepci – Greensgate golf and leisure resort Dýšina, telefonicky nebo u dětí sHCP na serveru ČGF nejpozději do pát’u do 12:00 týdne, kdy se turnaj koná
   • přihláška musí obsahovat jméno dítěte, ročník narození, HCP a tel. číslo na odpovědnou osobu
   • startovní listina bude uveřejněna na serveru ČGF den před konáním turnaje, nejpozději do 14:00
   • hráč se musí dostavit na start nejpozději 10 minut před svým startem – předtím je nutná registrace hráče na recepci klubu (úhrada startovného, vyzvednutí score carty, svačiny dobagu)

   SYSTÉM HRY HŘIŠTĚ    

   • hra na 9 jamek na stableford body s vyrovnáním HCP, tj. systém netto na body. Hráče doscore karty zapisuje všechny údery, které na dané jamce zahrá Vpřípadě, že hráč zahraje na jamce 12 úder, aniž by se dokázal dostat do jamky, je povinen svůj míč zvednout a danou jamku proškrtnout.

   SYSTÉM HRY AKADEMIE

   • hra na 12 jamek (2 x 6 jamek) bez vyrovnání HCP, tj. systém brutto na rá Hráč do score carty zapisuje všechny údery, které na dané jamce zahrál. Vpřípadě, že hráč zahraje na jamce 10 úder, aniž by se dokázal dostat do jamky, je povinen svůj míč zvednout a do score carty zapsat číslo 12!
   • turnaj se hraje vsouladu s místními pravidly, pravidly golfu a soutěžním řádem ČGF
   • soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny vpropozicích
   • maximální čas stanovený pro skupinu na odehrání jedné jamky je 15 minut. Vpřípadě, že skupina na jamce nebude toto tempo dodržovat, bude vyzvána, aby danou jamku přeskočila a do svých score caret zapsala číslo 12. Na 9 jamek je to tedy časový limit 2 hod a 15 min. Na 12 jamek na akademii je časový limit určen na 2 hod.
   • hráči se mohou pohybovat po hřišti pouze pěšky, stejně jako jejich caddy – je tedy zakázáno používat elektrická autíčka
   • za správné vyplnění score carty zodpovídá sám hráč!

   CADDY

   • hráč smí mít pouze jednoho caddyho – nosiče holí, kterého před startem označí – představí všem spoluhráčům
   • hráč vprůběhu hry může caddyho vystřídat, vždy to však musí ostatním spoluhráčům veflightu oznámit
   • caddy musí mít vypnutý mobilní telefon, nesmí na hráče vyvíjet příliš fyzický ani psychický nátlak a nadměrně hráči radit
   • caddy nesmí u kategorií sHCP vstupovat na green
   • caddy nesmí být profesionální hráč golfu
   • pokud caddy stanovená pravidla poruší, trestá se tím, že nebude moci vykonávat funkci caddyho vpříštím turnaji

   CELOROČNÍ HODNOCENÍ (kategorie s HCP)

   • nutno odehrát minimálně 4 turnaje z 5 uskutečněných
   • pro celoroční hodnocení do závěrečného žebříčku jsou počítány 4 nejlepší uhrané výsledky – netto body
   • vpřípadě, že hráč odehraje všechny turnaje a bude mít výsledků 5, bude mu nejhorší zahraný výsledek škrtnut
   • vítězem celoročního hodnocení se stane hráč, který bude mít nejvyšší součet 4 zahraných výsledků – nejvyšší součet bodů, ze 4 počítaných kol

   ABSOLUTNÍ VÍTĚZ (kategorie s HCP)

   • absolutním vítězem Dýšinského Pulce RGA se stává ten hráč, který bude mít nejvyšší součet bodů, ze všech kategorií – 4 nejlepší počítané turnaje
   • absolutním vítězem se může stát pouze hráč zkategorie s HCP, pro děti hrající na akademii tato kategorie není platná

   CENY PRO VÍTĚZE

   • cena pro absolutního vítěze, která bude vyhlášena na posledním turnaji
   • 1 – 3. místo ve všech kategoriích na každém turnaji dle výsledku na netto body
   • na každém turnaji bude vyhlášen hráč, který dosáhl nejnižšího výsledku na rány brutto ze všech kategorií.

   Soutěžní výbor: Jan Mergl, Jan Šedivec